Φοίβη Κουντούρη

Καθηγήτρια της Οικονομικής Σχολής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Kαθηγήτρια Δρ. Φοίβη Κουντούρη (με διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Cambridge) κατέχει την έδρα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Οικονομική Σχολή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι η εκλεγμένη Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (EAERE), με περισσότερους από 1200 συνεργαζόμενους επιστημονικούς φορείς σε περισσότερες από 75 χώρες μέλη. Το επιστημονικό έργο της Καθηγήτριας Κουντούρη την κατατάσσει στο 1% των γυναικών οικονομολόγων παγκοσμίως, με 15 βιβλία και μονογραφίες και πάνω από 250 επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Είναι επίσης ιδρύτρια και Επιστημονική Διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου Research Laboratory on Socio-Economic and Environmental Sustainability (ReSEES) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι Διευθύντρια του EIT Climate-KIC Hub Greece στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, είναι Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δασών, Πρόεδρος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Διεθνούς Κέντρου Ερευνών για το Περιβάλλον και την Οικονομία (ICRE8) και συν-πρόεδρος του United Nations Sustainable Development Solutions Network (UN SDSN) Greece.

Στο παρελθόν είχε ακαδημαϊκές θέσεις στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο Πανεπιστήμιο του Reading και στο London School of Economics. Κεντρικό ρόλο στην έρευνα της κατέχει η ανάπτυξη διεπιστημονικών μαθηματικών/στατιστικών μοντέλων και εμπειρικών προσεγγίσεων για την μετάβαση στην αειφόρο ανάπτυξη. Η Καθηγήτρια Κουντούρη είναι κορυφαία στην Ευρώπη και παγκοσμίως, στην επιλογή και επιτάχυνση προς την αγορά καινοτόμων λύσεων για την βιώσιμη ανάπτυξη. Έχει συντονίσει περισσότερα από 77 διεπιστημονικά έργα έρευνας και καινοτομίας, έχει δώσει εκατοντάδες ομιλίες σ’όλο τον κόσμο, και έχει ενεργήσει ως σύμβουλος σε ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης των φυσικών πόρων σε European Commission, World Bank, EIB, EBRD, OECD, UN, NATO, WHO και άλλους διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις, και στις πέντε ηπείρους.

Σήμερα είναι μέλος της Πρωθυπουργικής Επιτροπής για το δεκαετές αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ελλάδας, καθώς και της επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Είναι Συντονίστρια μαζί με τον Καθ. Jeff Sachs της Ομάδας Εργασίας Εμπειρογνωμόνων του UN SDSN για την πορεία μετασχηματισμού για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και έχει συντονιστικό ρόλο στις πρωτοβουλίες για Αειφορία σε Ναυτιλία και Λιμάνια και 4-seas Blue Growth. Επίσης είναι μέλος του CEPR (Center for European and Policy Research) Network (RPN) για την Κλιματική Αλλαγή https://cepr.org/content/cepr-rpn-climate-change-researchers.

Η Καθ. Κουντούρη και η αξιόλογη διεπιστημονική της ομάδα έχουν παράγει αποτελέσματα έρευνας και πολιτικής που συνέβαλαν στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών και στην επιτάχυνση της μετάβασης προς μια πιο βιώσιμη Ευρώπη. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η Καθ. Κουντούρη έχει δώσει ομιλίες και διαλέξεις σε όλο τον κόσμο και έχει λάβει βραβεία για ακαδημαϊκή αριστεία.

Talks