Σπύρος Κοντόπουλος

Αρχιτέκτων, Ερευνητής

Δρ Σπύρος Κοντόπουλος, Αρχιτέκτων, Ερευνητής.

Δίδαξε σε ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Φλωρεντίας, Πολυτεχνείο Μιλάνο, Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημιάκης Στοκχόλμης.

Έδωσε διαλέξεις σε διάφορα Πανεπιστήμια στο κόσμο, και σε πολλούς ιδιωτικούς οργανισμούς

Talks