Αλέξανδρος – Σταμάτιος Αντωνίου

Αναπλ. Καθηγητής Ψυχολογίας ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ, Διευθυντής Εργαστηρίου Κοινωνικής & Οργανωσιακής Ψυχολογίας, Υπεύθυνος Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ειδική Αγωγή»

Ο Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου είναι Αναπλ. Καθηγητής Ψυχολογίας του Π.Τ.Δ.Ε.- ΕΚΠΑ με βασικά πτυχία Ψυχολογίας και Φιλοσοφίας (ΕΚΠΑ) και μεταπτυχιακές σπουδές/διδακτορικά σε: Ψυχολογία, Φιλοσοφία, Παιδαγωγικά και Μάνατζμεντ (University of Manchester, UMIST και ΕΚΠΑ). Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό εργασιών σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και έχει εκδώσει 5 μονογραφίες. Έχει πραγματοποιήσει ανακοινώσεις σε πολλά συνέδρια (ελληνικά & διεθνή) και έχει διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΚΠΑ και άλλων σχολών και πανεπιστημίων. Έχει την επιστημονική επιμέλεια και μετάφραση άνω των 30 βιβλίων ψυχολογικού, παιδαγωγικού και φιλοσοφικού περιεχομένου και είναι συνεπιμελητής 10 διεθνών τόμων με τους διακεκριμένους καθηγητές Sir C. Cooper, C. Spielberger, M. Eysenck, G. Chrousos, R. Burke, C. Gatrell, B. Kirkcaldy κ.ά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως σε θέματα οργανωσιακής συμπεριφοράς/ εργασιακής ψυχολογίας, παιδαγωγικής ψυχολογίας, ειδικής αγωγής, εκπαιδευτικής κουλτούρας/πολιτικής και ηγεσίας.

Talks