Έλενα Γεωργοπούλου

Δρ. Χημικός Μηχανικός – Περιβαλλοντολόγος MSc του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)

Κύρια Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) – Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)
Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, με MSc στην Περιβαλλοντική Διαχείριση και PhD στον Ενεργειακό σχεδιασμό με ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Από το ξεκίνημα της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας ασχολήθηκε με περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα. Από το 2000 είναι ερευνήτρια στο ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εκτίμηση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέτρων προσαρμογής και μείωσης εκπομπών, τον ενεργειακό σχεδιασμό σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, την ανάλυση μέτρων μείωσης της αέριας ρύπανσης, αναλύσεις κόστους-οφέλους περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, και μεθοδολογίες υποστήριξης λήψης αποφάσεων.

Talks