“Παιδαγωγική Freinet: Για ένα σχολείο της κοινότητας και της ελεύθερης έκφρασης”

0:00

Ομιλήτρια: Φωτεινή Δημοπούλου

Σύνδεσμος αναμετάδοσης ομιλίας: 

Λίγα λόγια για την ομιλία:

Πώς μπορεί ένα σχολείο να είναι μέρος της ευρύτερης κοινότητας; Πώς τα παιδιά μπορούν να βιώνουν τη χαρά της πρωτοβουλίας, της δημιουργίας και της ελεύθερης έκφρασης μέσα από τους θεσμούς του σχολείου; Επηρεασμένοι από την παιδαγωγική φιλοσοφία του Celestin Freinet, τη Θεσμική και Κριτική Παιδαγωγική εκπαιδευτικοί ανά την Ελλάδα ενώνονται και δημιουργούν εστίες συνεργασίας και πολιτειότητας με εργαλείο τη φυσική μέθοδο μάθησης.

Copyright 2020 All rights reserved