“Ο κρυμμένος βράχος” στο Σχολείο της ενσυναίσθησης και της ευθύνης: οι σχέσεις και οι λέξεις σε δύσκολους καιρούς

Ομιλητής: Κυριάκος Βλασσόπουλος

Σύνδεσμος αναμετάδοσης ομιλίας: 

Λίγα λόγια για την ομιλία:

Τι είναι το “κρυφό Πρόγραμμα”, που ματαιώνει σχέδια και καλές προθέσεις στην τάξη, στις σχέσεις των μαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών και κάνει την γνώση και την μόρφωση ανέφικτο εγχείρημα;

Ο δύσκολος μαθητής, η παράξενη γλώσσα των εφήβων, η βιογραφία του Δασκάλου και η εξάντλησή του, “η εικόνα που κλέβει την σκέψη”, η γλώσσα του σώματος, η συμβολική βία.

Copyright 2020 All rights reserved