Θεματική ενότητα “Συνείδηση – Επιστήμη”: Αναζητώντας την εμπειρία της συνείδησης

Sep 27, 2020

11:00

Online

90

Σύνδεσμος αναμετάδοσης ομιλίας: https://us02web.zoom.us/j/86533673903?pwd=alZKUmhFdkx3emd6Ump2dmYwRTliUT09

Ομιλητές:

α. Δρ. Σπύρος Κοντόπουλος, Αρχιτέκτων, Ερευνητής.

Θέμα: “Η μαθηματική δομή της συνείδησης”

Η Μαθηματική Δομή της Συνείδησης, αναλύεται σε εννέα πεδία που σχετίζονται με την απαρχή της υλικής φαινόμενης δημιουργίας, η οποία ορίζεται από τις αρχές του μη φαινόμενου Μονισμού και από τις φαινόμενες του Ενισμού.
Στη συλλογιστική αυτή είναι ενταγμένες όλες οι σύγχρονες φυσικομαθηματικές επιστήμες, οι οποίες συντάσσονται κυρίως με ένα από τα εννέα συνειδησιακά πεδία.
Άλλες δομές που σχετίζονται με τα εννέα συνειδησιακά πεδία, είναι αυτές του αιτιοκρατικού σύμπαντος και άρα των μεταβλητών ενεργειακών πεδίων που τα διέπουν.
Η ανθρώπινη νόηση εντάσσεται επίσης στις εννέα αυτές δομές, διαδραματίζοντας τον πλέον σημαντικό ρόλο στη διάκριση αλλά και στην βίωσή τους.

β. Καθηγητής Μηνάς Καφάτος, Φυσικός, Κοσμολόγος, Συγγραφέας

Θέμα: “Επιστήμη, Πραγματικότητα & Καθημερινή Ζωή”

Θα γίνει μια εξερεύνηση της Πραγματικότητας, που εξετάζει την Αλήθεια επιστημονικά, φιλοσοφικά (κυρίως από την άποψη του Τριαδικού, μη-δυαδικού συστήματος) που αρχή του ήταν η αρχαία Ινδία. Η εξερεύνηση αυτή θα γίνει με “δυτικές” φιλοσοφικές έννοιες, κυρίως του Πλάτωνα, Σωκράτη και Ηράκλειτου. Θα δούμε ορισμένα παράλληλα Τριαδικότητας με την θρησκεία. Το Τριαδικό Σύστημα δεν είναι θρησκεία. Δεν αρνείται την θρησκεία, δεν αντικαθιστά, δεν υποκαθιστά την θρησκεία. Επίσης, δεν αντικαθιστά, δεν υποκαθιστά την επιστήμη. Πιστεύω ότι το Τριαδικό Σύστημα μάς βοηθά να δούμε το πιο βαθύ νόημα της θρησκείας, αν πιστεύουμε και το πιο βαθύ νόημα της επιστήμης, αν ερευνούμε. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ίσως μας βοηθήσει να δούμε ότι αυτοί οι δύο “πόλοι” δεν είναι αντίθετοι αλλά ότι είναι συμπληρωματικοί. Βεβαίως, δεν πάει εναντίον οποιαδήποτε φιλοσοφίας, αρχαίας ή σύγχρονης, διότι λέει ότι όλα σε τελευταία ανάλυση, παρ’ όλες τις φαινομενικές δυαδικότητες, έχουν την ίδια Πηγή.

Συντονίζουν: Γιώργος Αναστασόπουλος – Γιώργος Κράλλης

  • Μηνάς Κ. Καφάτος

  • Σπύρος Κοντόπουλος

  • Γιώργος Αναστασόπουλος

Copyright 2020 All rights reserved