Θεματική ενότητα “Περιβάλλον”: Περιβάλλον και άνθρωπος “Προοπτικές μιας θεραπευτικής σχέσης”

Sep 8, 2020

20:00

Online

90

Σύνδεσμος αναμετάδοσης ομιλίας: https://us02web.zoom.us/j/84888708812?pwd=bEZiT2w3eUFrRld1dnlucGdrSk5PZz09

Ομιλητές:

α. Jake Robinson, Διδακτορικός Ερευνητής, στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Θέμα: “Κινούμενα οικοσυστήματα – Πώς η αποκατάσταση της εσωτερικής και εξωτερικής μας φύσης είναι καίριας σημασίας για την προσωπική και πλανητική υγεία.”

Οι άνθρωποι εξελίχθηκαν σε κινούμενα οικοσυστήματα. Η αόρατη βιοποικιλότητα μέσα μας (τα μικρόβια) είναι ζωτικής σημασίας για την προσωπική μας υγεία που με τη σειρά της είναι περίτεχνα συνδεδεμένη με την βιοποικιλοτητα τριγύρω μας. Παρόλα αυτά, με την αύξηση της αστικοποίησης η βιοποικιλότητα χάνεται και η σύνδεση και εμπειρία μας με τη φύση επίσης μειώνεται. Εδώ, θα συζητήσω πως τα μικρόβια του περιβάλλοντος μας και η συνδεσιμότητα με τη φύση είναι απαραίτητα για την προσωπική και πλανητική υγεία. Θα επικεντρωθώ στο αστικό περιβάλλον για να φωτίσω ζητήματα που περιλαμβάνουν τις κοινωνικές ανισότητες και ευκαιρίες όπως η Πράσινη Υποδομή, εμπνευσμένη από το μικροβίωμα που πρόσφατα προτάθηκε.

β. Δήμητρα Πηλιχού, Διδακτορική φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, στη Γεωγραφία, Ψυχολογία, Αστικές Μελέτες και Σχεδιασμός

Θέμα: “Ευτυχία και Αειφορία”

Για να επιτύχουμε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους πρέπει να εστιάσουμε σε μία βιώσιμη ζωή για τον καθένα από μας ξεχωριστά και το αντίστροφο.

Συντονίζει: Κώστας Σταυρόπουλος

  • Jake Robinson

  • Δήμητρα Πηλιχού

Copyright 2020 All rights reserved