Θεματική ενότητα “Εκπαίδευση”: Η εκπαίδευση αλλιώς

Sep 15, 2020

20:00

Online

90

Σύνδεσμος αναμετάδοσης ομιλίας: https://us02web.zoom.us/j/87649901612?pwd=anVFTllsdGt1bUFiWkZaVnJLSDR5Zz09

Ομιλητές:

α. Ρόζα Τριανταφυλλίδη, Νηπιαγωγός, Forest School Leader – Level 3
Θέμα: “Γνωριμία με την παιδαγωγική και φιλοσοφία των Σχολείων του Δάσους”

Τι είναι τα «Σχολεία του δάσους»; Ποιες κοινωνικές συνθήκες ευνόησαν τη δημιουργία τους και για ποιον λόγο σήμερα μιλάμε γι’ αυτά;
Πώς η βιωματική επαφή με τη φύση βοηθά ένα παιδί να αναπτυχθεί ολιστικά και πώς μπορεί το «μεγάλο σχολείο της φύσης», ένα σχολείο χωρίς τοίχους, να εκπαιδεύσει και να θεραπεύσει τις νόσους που προκαλεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής στο σωματικό, ψυχικό, νοητικό, πνευματικό και κοινωνικό επίπεδο; Γνωρίζοντας την παιδαγωγική προσέγγιση των «Σχολείων του δάσους», αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα της επανασύνδεσης μας με τη φύση κι εμπνεόμαστε γύρω από τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη φύση ως πλαίσιο, αλλά και ως εργαλείο εκπαίδευσης.

β. Βάλια Λουτριανάκη, φιλόλογος (Αρσάκειο Ψυχικού), DEA, υπ. Δρ, πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση, Διδάσκουσα ΠΜΣ Ρητορικής (ΕΚΠΑ), Ιδρυτικό μέλος και συν-συντονίστρια Σύμπραξης Σχολείων για τη Δημοκρατία στην Εκπαίδευση (EUDEC Greece)

Θέμα: “Ενδυναμώνοντας τον Δάσκαλο – Εμψυχωτή”

Η εκπαίδευση αλλάζει ή έστω θα έπρεπε να αλλάζει και να προσαρμόζεται στις ανάγκες ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Η μη τυπική μορφή μάθησης μπορεί να εμπλουτίσει με βιωματικότητα και διαδραστικότητα το αναλυτικό πρόγραμμα και να ωφελήσει πολλαπλά. Οι εκπαιδευτικοί όμως, κάθε βαθμίδας δεν λαμβάνουν, συνήθως, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ανάλογη επιμόρφωση. Ομάδες όπως η «Σύμπραξη Σχολείων για τη Δημοκρατία στην Εκπαίδευση» της EUDEC Greece και η Ρητορική Ομάδα Εκπαιδευτικών της Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση μπορούν να ενδυναμώσουν, μέσα από τους άξονες «Θεωρία – Σχεδιασμός – Εφαρμογή – Ανατροφοδότηση», και να δώσουν νέα πνοή στη διδακτική πρακτική των συμμετεχόντων/-ουσών, οι οποίοι/-ες πρώτα βιώνουν και στη συνέχεια εφαρμόζουν, διαμορφώνοντας μια διαφορετική οπτική απέναντι στην εκπαίδευση. Η εισήγηση θα παρουσιάσει τους στόχους, το περιεχόμενο και την αξιολόγηση των ετήσιων συναντήσεων των παραπάνω δύο ομάδων και θα προτείνει μια ευρύτερη εφαρμογή ανάλογων επιμορφωτικών προγραμμάτων.

γ. Φωτεινή Δημοπούλου, εκπαιδευτικός, μέλος της ομάδας της Παιδαγωγικής Frene.

Θέμα: “Εκπαίδευση μέσα από την παιδαγωγική του Φρενέ”

Πώς μπορεί ένα σχολείο να είναι μέρος της ευρύτερης κοινότητας; Πώς τα παιδιά μπορούν να βιώνουν τη χαρά της πρωτοβουλίας, της δημιουργίας και της ελεύθερης έκφρασης μέσα από τους θεσμούς του σχολείου; Επηρεασμένοι από την παιδαγωγική φιλοσοφία του Celestin Freinet, τη Θεσμική και Κριτική Παιδαγωγική εκπαιδευτικοί ανά την Ελλάδα ενώνονται και δημιουργούν εστίες συνεργασίας και πολιτειότητας με εργαλείο τη φυσική μέθοδο μάθησης.

Συντονίζει: Λένα Κούτσικα

  • Βάλια Λουτριανάκη

  • Ρόζα Τριανταφυλλίδη

  • Φωτεινή Δημοπούλου

  • Λένα Κούτσικα

Copyright 2020 All rights reserved