Σχετικά με μας

H Ομάδα των Humanlinks

Οι “Humanlinks – Ανθρώπινοι Σύνδεσμοι” είναι μια Μη Κερδοσκοπική Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται στο πεδίο της ψυχικής υγείας, αναπτύσσοντας προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

Δημιουργήθηκε το 2018 από μια ομάδα ανθρώπων που οραματίζεται και επιθυμεί μέσα από τα προγράμματά της να φέρει ένα νέο και ειλικρινή λόγο, πάνω σε σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα και να τα επικοινωνήσει με την ευρύτερη κοινότητα.

Η αρχική ιδέα των Humanlinks αναδύθηκε πριν από 16 χρόνια, από μια ομάδα η οποία δοκιμάστηκε σε θέματα ψυχικής υγείας και μέσα από την εμπειρία της προσωπικής τους μεταμόρφωσης απέκτησαν την συνείδηση και την γνώση στο ποιες είναι πλέον οι προτεραιότητες των ανθρώπων, αυτές τις δύσκολες εποχές που διανύουμε.

Τα θεραπευτικά προγράμματα και ο τρόπος προσέγγισης των Humanlinks στηρίχθηκαν στην έννοια της αυτοβοήθειας και την αλληλοϋποστήριξη των μελών υπό την καθοδήγηση και εποπτεία επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Η ιδέα και η πρακτική της αυτοβοήθειας δεν σημαίνει την αποκοπή και την διακοπή οποιασδήποτε κλινικής ή άλλου τύπου επαγγελματικής υποστήριξης όταν αυτή είναι απαραίτητη για την διαχείριση των συμπτωμάτων. Αυτοβοήθεια σημαίνει διακριτοί ρόλοι και καλή σχέση με τους επαγγελματίες και τις υπηρεσίες υγείας, η χρήση των οποίων μπορεί να γίνεται όποτε υπάρχει ανάγκη. Σημαίνει την καλλιέργεια και την εκπαίδευση στο δικαίωμα για καλή ενημέρωση και την συμμετοχή γύρω από τους τρόπους θεραπείας που προτείνονται, έχοντας κάθε επιλογή για την διαχείρισή τους. Σημαίνει επίσης την “αποκλινικοποιήση” της κάθε προσωπικότητας, οι οποίες κοινωνικά έχουν ταυτιστεί με τις διαταραχές και τα συμπτώματά τους συντηρώντας κι ενισχύοντας το στίγμα.

Η οργάνωσή μας λειτουργεί τομεοποιημένα και τα προγράμματά μας αναπτύσσονται αρχικά στην περιοχή της Ακρόπολης, το Κουκάκι και την Πλάκα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μέσα από την οικειοποίηση των προγραμμάτων από τους κατοίκους, η κινητοποίηση τους και η ουσιαστική συμμετοχή τους σε αυτά, δημιουργώντας μια ανάλογη ατμόσφαιρα.

Στο πλαίσιο αυτό επιπλέον δημιουργούνται στενοί σύνδεσμοι και συνεργασίες ανάμεσα σε φορείς της περιοχής και της πολιτείας, όπως ο Δήμος Αθηναίων, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Πολιτιστικά Κέντρα, Ινστιτούτα, η Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, το Μουσείο Ακροπόλεως κ.α.

Από το 2018 διοργανώνει ημερίδες και ανοιχτές εκδηλώσεις καθ’ όλη την διάρκεια του έτους καθώς και ετήσια μηνιαία φεστιβάλ για την ψυχική υγεία. Συμπεριλαμβάνονται τομείς οι οποίοι μπορούν να λειτουργούν προληπτικά ως προς αυτήν αλλά και ενισχυτικά και υποστηρικτικά, όπως ανθρώπινες σχέσεις, σχολική κοινότητα, ευ ζην και διατροφή, θέματα περιβάλλοντος, ενσυνειδητότητα, επιστημονικά και άλλα θέματα.

Η Φιλοσοφία μας διέπεται από αρχές και ανθρώπινες αξίες, οι οποίες θεωρούμε ότι μπορούν να αποτελέσουν ασπίδα προστασίας και ενδυνάμωσης. Μέσα από την σύνδεση των κατοίκων της κοινότητας δημιουργείται μια αλυσίδα συνδέσμων, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την επιμόρφωσή τους σε έναν γρήγορα μεταβαλλόμενο κόσμο.

Copyright 2020 All rights reserved